Kiểm tra công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0050 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AGifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24 - Trang số 1/2

Kiểm tra công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

Kiểm tra Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn May Song Ngọc 85334708503103 0302017338

,

Kiểm tra Cty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Kinh Doanh Địa ốc Việt Nam 91033689103741 0302553843

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Dược Phẩm Gia Phúc 08397980883970838665870 0304702219

,

Kiểm tra Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sao Vàng 29781882978189 0304792597

,

Kiểm tra Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhất Hương 0305579399

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Dịch Vụ Tin Học Phương Thảo 0969307686 2400787547

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Máy Công Nghiệp Bình Dương 3702352664

,

Kiểm tra Trường Tiểu Học Số 3 Cát Minh 3504174 4100805164

,

Kiểm tra Công ty TNHH một thành viên Hiệp Đô 3800658146

,

Kiểm tra Cty TNHH Một thành viên Trường Thạnh 1801075030

,

Kiểm tra Công ty TNHH Phương Huy 618094 0400453043

,

Kiểm tra Ban Quản lý chợ Nguyễn Tri Phương- Quận Hải Châu 05113611826 0401274720

,

Kiểm tra Công ty TNHH Bồn Bình Minh 090555458537372720 0401328013

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Gỗ Khang My 06189715520618971547 3601637582

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Duy Đôn 3603010444

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Hansungbolt Vina 3603379922

,

Kiểm tra Công ty TNHH tư vấn đầu tư An Lạc 047536637 0101278724

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Hồng Phương 048525227 0101369065

,

Kiểm tra Công ty TNHH thương mại quảng cáo và in ánh sáng 55802245580224 0101418844

,

Kiểm tra Công ty TNHH Thanh Ba 0303899114

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Nam Thắng 04338485340433848534 0103607727

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Xúc Tiền Và Đầu Tư Thương Mại Việt Nam 04355677960435567796 0105591254

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Vân Yến 0105966471

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất Homeclassic 0985771234 0106323699

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Qss Việt Nam 0997768683 0106686445

,

Kiểm tra Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Art 01222224433 3001672923

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Phùng Tuấn Kiệt 03203542664 0800985613

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Việt Thái 091352732003213903213943705 0900217559

,

Kiểm tra HTX sản xuất kinh doanh - dịch vụ nông nghiệp xã Tân Quang 0917348737 0900398489

,

Kiểm tra Ngân Hàng Nông Nghiệp & PTNN Huyện Gò Quao 077824033077824095 1700100097-011

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Mậu Dịch Vũ Dương Hà Khẩu 0203867168 5300687086

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cao Thái 5800903137

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Đay Nam Định 035038494770912003503660737 0600009974

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Tin Học - Truyền Thông 11x 0333625808 5700567001

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Nước Mắm Cựu Chiến Binh Vân Đồn 0912113271 5701678561

,

Kiểm tra Trường mầm non Phong Lan 5500534055

,

Kiểm tra Cty TNHH sản xuất thương mại Đá Tự Nhiên Việt Nam 0976151736 1000452343

,

Kiểm tra TRườNG MầM NON CôNG LậP MINH KHAI 1001022512

,

Kiểm tra Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Trung 06435928080643592375 3500581220

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Trâm Anh 08626653970862665500 0306644675

,

Kiểm tra Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Home Credit Việt Nam 0835136868 0307672788

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Anh Huy 0310816172

,

Kiểm tra Cty Cổ Phần Chế Biến Thuỷ Hải Sản Sơn Sơn (NTNN) 0311162028

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thiết Kế In ấn Quảng Cáo Đức Gia 0908407936 0311563816

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Taico 218 0312126600

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Sản Xuất Châu á Cây Thông 08379022440862883098 0312255444

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Hóa Dầu Việt Nam 0903731875 0312315679

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Hàng Trăng Đêm 0312821756

,

Kiểm tra Chi Nhánh Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Rồng Bay 0312495936-001

,
Loading...