Kiểm tra công ty Phường Linh Xuân Quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 1,287 kết quả (0.0036 giây)


Doanh Nghiệp Tư Nhân Ch Xd Ngoc Anh

Mã số thuế: 0316566271

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2020 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: 170 Quốc Lộ 1K- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACông Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Xây Dựng Quang Trường

Mã số thuế: 0316558827

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/10/2020 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: 46 Đường 6- Khu phố 3- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Novic Vietnam

Mã số thuế: 0316553378

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/10/2020 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: Số 177/20 Quốc lộ 1K- Khu phố 5- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nhật Anh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dv Quảng Cáo Gia Huy

Mã số thuế: 0316548233

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/10/2020 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: Số 54- đường số 1- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Đức Long

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tiếp Vận Chí Thành Tiến

Mã số thuế: 0316504162

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/10/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 151/3/4C- Đường 9- Khu Phố 5- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Chí Thành

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Miền Đông Lab

Mã số thuế: 0316493802

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/09/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 256/15 Quốc lộ 1K- Khu phố 1- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trà Thị Hồng Nhi

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Vàng Và Cầm Đồ Kim Anh

Mã số thuế: 0316493672

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/09/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 10A Đường số 5- Khu phố 5- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Định

Điện thoại: N/ACông Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Iq

Mã số thuế: 0316480306

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/09/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: số 171/5 Quốc lộ 1K- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Nông Nghiệp Tầm Nhìn Xanh

Mã số thuế: 0316472714

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/09/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 22/2/7/3 Đường số 13- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Và Thương Mại Tỷ Thành

Mã số thuế: 0316478674

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/09/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 26B Đường Số 8- Khu Phố 1 - Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Huỳnh Bá Tài

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nam Phương

Mã số thuế: 0316469447

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/09/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 55/5 Đường số 7- khu phố 5- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hằng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hoàng Nguyên

Mã số thuế: 0316473517

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/09/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 50 Đường Số 5 - Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trương Vũ Oai

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bio Green

Mã số thuế: 0316467961

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/09/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 226/19/7- đường số 8- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Thị Mai Hương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Minh Đạt

Mã số thuế: 0316467880

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/08/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Số1 Đường Số 9- Khu Phố 5 - Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Điệp

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Lucky

Mã số thuế: 0316465795

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/08/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 146 đường số 11- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Văn

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Ltl Food Vn

Mã số thuế: 0316459720

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/08/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 58/5 Đường số 11- Khu phố 5- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Văn Vui

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Khang Phúc Lộc

Mã số thuế: 0316437798

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/08/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 1/3/5A quốc lộ 1K- Khu phố 2- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Thương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Khả Linh

Mã số thuế: 0316457755

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/08/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Số 39/23/1A- Đường số 10- Khu Phố 3- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hiền

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Hoàng Kim Phát

Mã số thuế: 0316453380

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/08/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 188B đường số 11- Khu Phố 5- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Vanin

Mã số thuế: 0316444065

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/08/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 30/2 Đường số 11- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Như Mai

Điện thoại: N/A


Kiểm tra Chi Nhánh Cty TNHH Thanh Tuyền 3700508387-001

,

Kiểm tra Cty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Phong Tâm 0303833402

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Tân Hưng Long 07813891647 1900600509

,

Kiểm tra Chi nhánh bia Sông Bé 065824040 0300583659-033

,

Kiểm tra Công Ty TNHH XD-TM Khang Trang 0650758359 3700734587

,

Kiểm tra Công Ty TNHH á Châu Windows 3702454063

,

Kiểm tra Công Ty TNHH 7 Định A U T O 0935424239 4101368527

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Anh Phát 0914240011 0401535531

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Moonbuild 0511363496805113634968 0401551491

,

Kiểm tra Chi Nhánh Công ty TNHH Xây Dựng Nam Công Thành 0618605025 3600874615-001

,

Kiểm tra Chi Nhánh Công ty TNHH Trung Thành Tín 0909271212 3601868692-001

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Tập Đoàn Đông Dương 3773320437733205 0100520796

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Thạnh Phát 0912766321 0101510776

,

Kiểm tra Công ty cổ phần thương mại và đầu tư phát triển Đại Phước 0904724564 0102029375

,

Kiểm tra Trung tâm giáo dục lao động xã hội số VIII Hà Nội 0433969628 0104698406

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Ami Star 0437640247 0105277721

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nội Thất Ninh Quang 0105551131

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thương Giang 0973080919 0107064140

,

Kiểm tra Ban Đại Diện Hội Người Cao Tuổi TP Hà Tĩnh 0393608252 3000678619

,

Kiểm tra Công ty TNHH thương mại Tân Thanh 0201085959

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Cường Quát 0201610502

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Huy Hoàng 0201636701

,

Kiểm tra Công ty TNHH Một thành viên Tin học Viễn Thông Toàn Phát 6300047497

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Thúy 0919855999 1701749695

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Tuấn Lợi 0633874540 5800339954

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phát Lộc LA 0938865125 1101769259

,

Kiểm tra Trường Tiểu học Xuân Liễu 2901106936

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Thịnh Phú Thọ 0912243990 2600723928

,

Kiểm tra uoio 4400796898

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Liên Doanh Tmg Việt Trung Tuyên Quang 5000825465

,

Kiểm tra Công ty cổ phần công nghiệp JTC Sông Công 0280862372 4600442938

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Tân Lý 0373642711 2801076621

,

Kiểm tra UBND xã Đông Hoà 2801256254

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại & Du Lịch Nguyễn Khang 2802402042

,

Kiểm tra Chi Nhánh CTy Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Đạt Phương 872407 0302717192-001

,

Kiểm tra CN Cty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Võng Nôi Long Hưng - Phân Xưởng 5 0302669904-002

,

Kiểm tra Cty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải Vinh Phát 38690582 0309310889

,

Kiểm tra Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Công Nghiệp Nhật Phan 0310206378

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thanh Dân Cường 08351269080945798 0310682384

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Tử Bách Việt 0311234949

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên May Sao Phương Nam 0311544323

,

Kiểm tra Cty TNHH Maeda Việt Nam (NTNN) 0311856361

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Vận Tải Phước Sơn 08628729300862872930 0312273299

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Chăn Nuôi Hàn Việt 0312365408

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Dịch Vụ Bất Động Sản Và Xây Dựng Đất Xám 0908691092 0312419597

,

Kiểm tra Công Ty TNHH In Hưng Thịnh Phát 0903500733 0312726189

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Xây Dựng Trần Nguyễn 0909888405 0312838580

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Mành Ký 0313097575

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Widcom 0902787734 0313399294

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Glanz International 0313730212

,
Loading...