Kiểm tra công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0024 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AGifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24 - Trang số 1/2

Kiểm tra công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

Kiểm tra Công Ty TNHH Dệt May Nguyên Dung 86400839710614 0304788689

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Quadaco 1602013463

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất - Thương Mại Dịch Vụ Hải Anh 3701537447

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Giấy Thi Phát 3702094678

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Hạnh Đài 09348978780968 4101393146

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Yến Sào Nhiệt Đới 3401078217

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Trọng Việt 07106290909 1801420463

,

Kiểm tra Công ty TNHH Một thành viên Thưuơng mại và Dịch vụ Tâm Phú Lộc 0953570513 0400901312

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Quảng Cáo-Dịch Vụ-Thương Mại Dũng Long 0984323232 6001317240

,

Kiểm tra Trạm thú y Long Khánh 877321 3600359251

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Thiên Giang 73304367330092 0100513728

,

Kiểm tra Công ty TNHH quảng cáo hà nội 85389039740048 0101100628

,

Kiểm tra CTy TNHH tư vấn điện & năng lượng 046881901 0500446321

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Như Hương - Huệ Hương 82945417195235 0101686730

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Thương Mại Phi Long 0433827481091358599 0500556902

,

Kiểm tra Công ty cổ phần PANDORA 0104589904

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Lê Nguyễn 0105452719

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thiết Bị Công Trình 689 0966841689 0106832752

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tâm Năng Thiên Hải 0462543916 0106880989

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Xây Lắp Toàn Cầu 0107435003

,

Kiểm tra Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Huy Hoàng 884831 0200672231

,

Kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Thuỷ Chung 778607 0200681123

,

Kiểm tra MACHINE SUPPORT BV 0200762559-028

,

Kiểm tra Chi Nhánh Huế Công Ty Cổ Phần Xe Khách Phương Trang Futabuslines 0543870870 0312241579-012

,

Kiểm tra Trung Tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp tỉnh Kiên giang 077812553077812553 1700024897

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Hoàn Thuận Phát 0905446855 4201655331

,

Kiểm tra Cửa hàng Sách - Thiết bị giáo dục Đức Huệ 855955 1100105921-004

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Lê Sơn 0383888654 2900811646

,

Kiểm tra Công ty TNHH 27/7 Quỳ Hợp 0383988299 2900800605

,

Kiểm tra Trường Trung học cơ sở Bá Ngọc 0383641316 2901121451

,

Kiểm tra Công Ty CP Khai Thác Toàn Thắng 0383508377 2901401699

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xdth Hòa Phát 0523851855D091 3100349752

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Lương Quốc Trung 0905976788 4000985971

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Xnk Quốc Tế - Việt Nam 0984008626 5701500521

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Thiên Thanh 5701818579

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Vận Tải Hải Sơn 0373877035 2800786876

,

Kiểm tra Trường mầm non Minh Châu 2802397402

,

Kiểm tra UBND Xã Đa Lộc Huyện Châu Thành 872210 2100224127

,

Kiểm tra Cty TNHH Dịch Vụ Hào Thịnh 8586303 0305844671

,

Kiểm tra Trường Tiểu Học Trần Nguyên Hãn 38555554 0309397551

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Quốc Thái 0972869595 0309966293

,

Kiểm tra Công Ty TNHH DGM Việt Nam 0310416495

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Quảng Cáo Người Bạn Chuyên Nghiệp 0311239859

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Trúc Vân 0311338786

,

Kiểm tra Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Na Fa 0311719904

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Kim Dung 0866858589 0312232077

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Thái An 0312331430

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thời Trang Liên Hoàn Hợp 0313264716

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Tân Phú Trần 0933375999 0313474784

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bát Phúc 0313660188

,
Loading...