Kiểm tra công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0026 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AGifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24 - Trang số 1/2

Kiểm tra công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

Kiểm tra Công Ty TNHH Kim Nghĩa 08397508280839748677 0304457856

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Văn Mến 07813822233 1900288512

,

Kiểm tra Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham 0241831959 2300236391

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Trường Giang Investment 0241383522102413768081 2300297732

,

Kiểm tra Công ty TNHH Phương Tuấn 02413760939 2300538297

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Đầu Tư Hải Dũng 02416502422098682 2300714947

,

Kiểm tra Công ty TNHH ALLOVER WORLD 3700855334

,

Kiểm tra Cơ Sở Thiên Tâm(Nguyễn Văn Bé Em) 3702208646

,

Kiểm tra Tư Phát Quán ( Trần Thị Thu Hiền) 0973974522 3702354661

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Thành Đạt 3702483709

,

Kiểm tra Viện Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Tỉnh Bình Định 4101432194

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên In Và Bao Bì Nguyễn Đức 01279224567 1801310213

,

Kiểm tra Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Na - Khon 0511373342605113736916 0400444909

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Xuân 0500395686205003956862 6000236006

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Đa Lộc 0913811617 3603154005

,

Kiểm tra Doanh nghiệp TN Xây dựng Tiến Dũng 891212891212 1400415265

,

Kiểm tra Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Quốc Minh 0913845262 1400224687-002

,

Kiểm tra Công ty TNHH 5900344549

,

Kiểm tra Công ty TNHH đầu tư & phát triển việt trung 9761040 0101194351

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Kỹ Thương Và Đầu Tư Cnc 0103325994

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Thương Mại Tng 0104805129

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Viba Việt Nam 0912337373 0106086102

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Viễn Thông Hà Nội 0912307492 0106903192

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nam Mỹ - Văn Phòng Đại Diện Tại Hà Tĩnh 0310448313-003

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thiên Tịnh 05437619790543761979 3301316877

,

Kiểm tra Trương Tiểu học Sơn Thủy 0543878488 3301518993

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Anh Thi 0603861460 6100600890

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Lặn Alpha 01265267369 4201672136

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bắc Uyên 0965758828 6200083156

,

Kiểm tra Chi Nhánh Công Ty TNHH Truyền Hình Cáp Saigontourist - Tỉnh Lạng Sơn 0902478899044450113 0301463315-090

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Trường Oanh 063859019 5800540733

,

Kiểm tra Đội thi hành án Thị xã Tam điệp 2700225644

,

Kiểm tra Công ty CP thương mại xây dựng Tuấn Hùng 0383523999 2901231990

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Taco Nguyễn Gia 05106255567 4000930330

,

Kiểm tra Công ty TNHH Luân Thành Quảng Ninh 033862884 5700436256

,

Kiểm tra UBND Xã Sơn Lập 889600 4300373296

,

Kiểm tra DNTN Hùng 0793825825 2200225854

,

Kiểm tra Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Việt 07338854180733975253 1200632294

,

Kiểm tra XN Bao Bì Đình Hương 852559 2800225944-002

,

Kiểm tra Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Anh Đạt 0373534557 2801551595

,

Kiểm tra Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hóa Chất Thương Mại Và Dịch Vụ Song Bình 0943344362 3501909708

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Sông Dinh 3502216093

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nhật Hưng 3502301782

,

Kiểm tra Cty TNHH Phần Mềm Tương Tác ảo 0308813978

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Minh Quang Anh 098971190 0308966847

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hoàng Thái Thanh 0941851076 0310618692

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Giặt ủi Nguyễn Văn Hải 0908151885 0312391278

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Guốc Duyên 0312748182

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thời Trang F2 0983214602 0313123401

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Dịch Vụ Thuận Phát 0313881412

,
Loading...