Kiểm tra công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0075 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AGifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24 - Trang số 1/2

Kiểm tra công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

Kiểm tra Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Như Phong 8768810 0302350667

,

Kiểm tra Cty TNHH Đan Việt 84225018422501 0303028572

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu 3770096837700969 0303191804

,

Kiểm tra Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất - Thương Mại My Hảo 09097731017611727 0303339183

,

Kiểm tra Cty TNHH Thiết Bị Điện Nguồn Sáng 0303575550

,

Kiểm tra Cty Cổ Phần Công Nghệ Đỗ Việt 0304598448

,

Kiểm tra Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ XNK Nguyễn Xuân Dũng 0304832585

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Phong 07813821570 1900287526

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Sản Xuất Phần Mềm Công Nghệ Thông Tin Việt Nam 2300942911

,

Kiểm tra CTy TNHH SX-TM-DV Đại Tiến 0903902535 3700584331

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Suất ăn Công Nghiệp Ngọc Bích 3702025586

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Japan Store 01212000039 0313113932

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Nhung Hà 098719381201668 3801104045

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Vinashin - Hà Thân 0511394612505113946125 0400542085

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Noviti 0914969694 0401623026

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiên Quang Hưng 0908895159 3602789203

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Hồng Phát 3602997644

,

Kiểm tra Văn Phòng Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp 385143138516163851615 1400727088

,

Kiểm tra Chi nhánh công ty TNHH thiết bị giáo dục Hồng Nga 047714080 0301780579-001

,

Kiểm tra Công ty cổ phần thương mại thiết bị bưu điện 0101649496

,

Kiểm tra Công ty cổ phần phát triển sản xuất Phục Hưng 0104261662

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Thắng Hiền 0438173363 0106249653

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngoại Thương Quốc Tế 0947519449 0106713226

,

Kiểm tra Công Ty CP Quân Huyên 3002031866

,

Kiểm tra Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Phú Thực 0320824794 0800375103

,

Kiểm tra Chi nhánh công ty cổ phần vận tải thuỷ số 4 - Xí nghiệp dịch vụ trục vớt công trình 850672 0200112215-003

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Nhựa Năm Sao 03138144880313814489 0200612779

,

Kiểm tra Công ty TNHH giặt may Long hoa 03219892800321989281 0900216837

,

Kiểm tra CN CTy CP thương mại dịch vụ Hưng Yên tại Văn Giang 0321931322 0900107098-019

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Vật Liệu Bảo ôn Cách Nhiệt, Điện Thăng Long 0989189594 0900796419

,

Kiểm tra Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Alpha 0583811339 4201119820

,

Kiểm tra Hội Đông Y Huyện Bình Gia 0253834458 4900428229

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Sáng 072879361 1100797327

,

Kiểm tra Đài phát thanh và truyền hình NB 873065 2700139353

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Hà Đức Ngãi 0383629596 2901613982

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghiệp Phú Yên 0573823316 4400407485

,

Kiểm tra UBND xã Duy Ninh 872238 3100195446

,

Kiểm tra Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Đa Dịch Vụ Thành Được Tây Ninh-Nha Khoa Sài Gòn Quốc 0913141396 3901211516-006

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Hùng Đáng 0373584060 2801400349

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Mai Linh 68 0987347998 2802267717

,

Kiểm tra Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ - Du Lịch An Thịnh 064857334 3500376976

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Du Lịch - Dịch Vụ Phú Thịnh Đạt 0307853664

,

Kiểm tra Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Vàng Việt Nam (Tp Hà Nội) 0103167138-001

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đào Tạo Thành Trí 0310535703

,

Kiểm tra Chi Nhánh Công Ty TNHH Thời Trang Đa Gia 0302337190-006

,

Kiểm tra Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hưng Lộc 0301458900-001

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thực Phẩm Tiêu Dùng Xanh 08667261290909 0311934115

,

Kiểm tra Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ E Mi 0310303607-001

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Hubros 0313467681

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Fuji Sakura 0313920196

,
Loading...