Kiểm tra công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0077 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AGifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24 - Trang số 1/2

Kiểm tra công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

Kiểm tra Cty TNHH Sáng Lập 9230249 0302024631

,

Kiểm tra Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Long Quy 0303428838

,

Kiểm tra Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Phong Hưng 0303615683

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Phụng Việt 088434332 0304155220

,

Kiểm tra Cty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ May Thêu Sao Vàng 0305039918

,

Kiểm tra Chi Nhánh 2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Nguyễn Văn Khởi 0918003736 1900594333-002

,

Kiểm tra Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Chúng Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Ninh 0241389320802413893209 0101057919-033

,

Kiểm tra Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị 07103942055 1801059529

,

Kiểm tra Công ty TNHH Phát triển Hệ thống phân phối Miền Trung CDDN 0400578839

,

Kiểm tra Chi Nhánh Công Ty TNHH Văn Sỹ Tại Ea Phê 6000409883-004

,

Kiểm tra Công ty TNHH đầu tư phát triển Quốc Anh 97849819763211 0101849590

,

Kiểm tra Công ty TNHH một thành viên đầu tư Đức Thắng 0102145808

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ Mipec 04383412080438341208 0104882902

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Ngũ Hành Sơn Việt Nam 0105461343

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Phát Triển Môi Trường Xanh 0986744279 0106440762

,

Kiểm tra Công Ty TNHH All Free Life Việt Nam 0106668848

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tin Học Giáo Dục Dtg 0320385290103203852901 0800375752

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Nông Lâm Sản Anh Đức 0313596280 0201307048

,

Kiểm tra Chi Nhánh Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Trường 071138487520939 0310675820-002

,

Kiểm tra Chi Nhánh Số 1 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Hưng Phú 03213994005 0900260748-001

,

Kiểm tra CôNG TY TNHH CôNG NGHệ ĐIệN NướC CHUYêN NGHIệP 1702057030

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Huyền Nhựt Linh 0908295299 1100654801

,

Kiểm tra Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thực Phẩm Long An - Tiệc Cưới Vườn Cò 1100750551-002

,

Kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tin học điện tử TS 030721881 2700346222

,

Kiểm tra Công ty TNHH MTV xây dựng và vận tải Gia Viễn 2700482419

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Tâm An � Ninh Thuận 09036134550683920828 4500569553

,

Kiểm tra Công ty CP đầu tư thương mại Đức Hương 0385003820383513272 2900736290

,

Kiểm tra Công ty CP tư vấn XD công nghiệp và thương mại Ngô Gia 0383552660 2900755247

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Bảo Yên 0979050088 2600769489

,

Kiểm tra UBND xã Thái Thuỷ 3959072 3100481704

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Xây Lắp Thiên Ngọc 0984847817 4300653825

,

Kiểm tra Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lý Hoàng Minh 0663640449 3900969000

,

Kiểm tra Hội Nông dân 02803867287 4600482264

,

Kiểm tra Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Hà 02113833413 2500220871

,

Kiểm tra Phòng Kinh Tế Thành Phố Vĩnh Yên 02113862786 2500330426

,

Kiểm tra Ban Tôn Giáo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06438556990643510961 3501371018

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Gia Bin 0987604168 0309251778

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Đo Đạc Tư Vấn Thiết Kế Bất Động Sản Tài Nguyên 086678323670862572784 0309506289

,

Kiểm tra Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mặt Trời 0305016195-001

,

Kiểm tra Cty TNHH Trang Trí Thời Trang Hồng Ngọc 0310994023

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Nước Giải Khát Tuổi Trẻ 0311334647

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Nam Hoa 0311376911

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Phạm Vũ Thiên 0835123204 0312411936

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt 0312514353

,

Kiểm tra Công Ty TNHH You Jie 0312957852

,

Kiểm tra Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Thương Mại Trang Nhung 0938494177 0313049229

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Bạt Kim Anh 0313185711

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Y Tế Đại Dương 0908764954 0313204026

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Nguyễn Hoàng 0901866799 0313659150

,
Loading...