Kiểm tra công ty Phường Linh Xuân Quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 1,287 kết quả (0.0022 giây)


Doanh Nghiệp Tư Nhân Ch Xd Ngoc Anh

Mã số thuế: 0316566271

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2020 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: 170 Quốc Lộ 1K- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACông Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Xây Dựng Quang Trường

Mã số thuế: 0316558827

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/10/2020 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: 46 Đường 6- Khu phố 3- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Novic Vietnam

Mã số thuế: 0316553378

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/10/2020 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: Số 177/20 Quốc lộ 1K- Khu phố 5- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nhật Anh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dv Quảng Cáo Gia Huy

Mã số thuế: 0316548233

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/10/2020 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: Số 54- đường số 1- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Đức Long

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tiếp Vận Chí Thành Tiến

Mã số thuế: 0316504162

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/10/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 151/3/4C- Đường 9- Khu Phố 5- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Chí Thành

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Miền Đông Lab

Mã số thuế: 0316493802

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/09/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 256/15 Quốc lộ 1K- Khu phố 1- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trà Thị Hồng Nhi

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Vàng Và Cầm Đồ Kim Anh

Mã số thuế: 0316493672

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/09/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 10A Đường số 5- Khu phố 5- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Định

Điện thoại: N/ACông Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Iq

Mã số thuế: 0316480306

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/09/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: số 171/5 Quốc lộ 1K- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Nông Nghiệp Tầm Nhìn Xanh

Mã số thuế: 0316472714

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/09/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 22/2/7/3 Đường số 13- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Và Thương Mại Tỷ Thành

Mã số thuế: 0316478674

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/09/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 26B Đường Số 8- Khu Phố 1 - Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Huỳnh Bá Tài

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nam Phương

Mã số thuế: 0316469447

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/09/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 55/5 Đường số 7- khu phố 5- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hằng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hoàng Nguyên

Mã số thuế: 0316473517

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/09/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 50 Đường Số 5 - Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trương Vũ Oai

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bio Green

Mã số thuế: 0316467961

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/09/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 226/19/7- đường số 8- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Thị Mai Hương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Minh Đạt

Mã số thuế: 0316467880

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/08/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Số1 Đường Số 9- Khu Phố 5 - Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Điệp

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Lucky

Mã số thuế: 0316465795

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/08/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 146 đường số 11- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Văn

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Ltl Food Vn

Mã số thuế: 0316459720

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/08/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 58/5 Đường số 11- Khu phố 5- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Văn Vui

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Khang Phúc Lộc

Mã số thuế: 0316437798

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/08/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 1/3/5A quốc lộ 1K- Khu phố 2- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Thương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Khả Linh

Mã số thuế: 0316457755

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/08/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Số 39/23/1A- Đường số 10- Khu Phố 3- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hiền

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Hoàng Kim Phát

Mã số thuế: 0316453380

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/08/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 188B đường số 11- Khu Phố 5- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Vanin

Mã số thuế: 0316444065

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/08/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 30/2 Đường số 11- Phường Linh Xuân- Quận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Như Mai

Điện thoại: N/A


Kiểm tra Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Vũ Hằng 0302969390

,

Kiểm tra Cty Cổ Phần Truyền Thông Trường Đạt 0305252019

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Không Gian Sống Vi Na 0916486608 0305561105

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp TN Vũ Phong 0919509799 1601124202

,

Kiểm tra Trường Mẫu giáo Hoa Phượng 854241 1300388226

,

Kiểm tra Trường Tiểu Học Lộc An 3800610095

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Vũ Trang 0975480493 3800948159

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thép Tuấn 0623839391062839391 3400457533

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Dv - Tm - Xl C&N 3400937730

,

Kiểm tra HTX Đề Thám 4800158579

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp TN Năm Lợi 07103820687 1800612388

,

Kiểm tra Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Dịch Vụ Greating Fortune Container Hcm Tại Đà Nẵng 0312340315-001

,

Kiểm tra Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Tân Mai Thu 0304956598-001

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Tùng Lâm 090521926805013 6400166392

,

Kiểm tra Văn Phòng Luật Sư Đặng Tiến Tân 0932702880 3603067507

,

Kiểm tra Công ty TNHH tư vấn các dự án phát triển 51165530913082580 0102167840

,

Kiểm tra Công ty cổ phần truyền thông TOMATO 0102234092

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Hvn 04335452040433545204 0500589312

,

Kiểm tra Trường THCS Việt Long 0103241582

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Đầu Tư Và Thương Mại Ketkin 0466519012 0103257695

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Nam Anh 04353773610435377361 0105815867

,

Kiểm tra CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN KING GROUP 0107527582

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Chúc Tùng 09427607670978 6300246950

,

Kiểm tra DNTN Bá Chín 0543554949 3300842877

,

Kiểm tra CN Công ty CP kỹ nghệ thực phẩm Hưng Yên tại Phù Cừ 03213850492 0900466918

,

Kiểm tra Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khắc Dấu Ngôi Sao Tại Phú Quốc 0773847885 0101567109-005

,

Kiểm tra Công ty TNHH Xây dựng - Tư vấn Phương Hà 0583886565 4200775234

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Lộc An Khang 0903527700 4201650446

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Eng Chong 063828888063826551 5800000985

,

Kiểm tra Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tổng Công Ty 28 0300516772-017

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trường Thịnh Phát 07236336940723632084 1100682284

,

Kiểm tra Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Dương 03835501230383550567 2901044091

,

Kiểm tra Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thọ Thành 2901858076

,

Kiểm tra Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Bình Sơn Tỉnh Quảng Ngãi 3512302 4300483683

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Bạch Tùng 09196826000796260149 2200567128

,

Kiểm tra Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Tuấn Giang 0972222715 5000766925

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ 226 Biển Đông 0946240846 2802296796

,

Kiểm tra Công ty TNHH Xây Dựng Shu-Ye Việt Nam 0918373126 3500820648

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Topaz 0866863336 0311350159

,

Kiểm tra Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Thông Tin Đông á 0311368318

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Giải Pháp Ngọc Phát 0311467615

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sắt Thép Thành Hưng 0311919798

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phạm Đồng 08625078150862507815 0312279149

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Vietoffice 0918088002 0312645532

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Đất Mũi Thương Phẩm 0938886614 0312974110

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thương Hiệu Tích Hợp 08382000260838200025 0313068824

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Vận Tải & Thương Mại Kiến An 0939557557 0313085347

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Phát Khang Trang 0907946869 0313435104

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Quý 0313525534

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Đầu Tư Nam Sơn 0313818890

,
Loading...