Kiểm tra công ty Phường 19 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 23 kết quả (0.0070 giây)


Cty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Phú Thọ

Mã số thuế: 0302634690

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/06/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 213/58/5C Khuông Việt Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lưu Văn Chung

Điện thoại: N/ADNTN Kinh Doanh Thủy Hải Sản Mỹ Liên

Mã số thuế: 0302534953

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/02/2002 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 47-49 Khuông Việt Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sản Xuất Minh Quân

Mã số thuế: 0302461984

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/12/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 1002 Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lâm Minh Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quỳnh Mai

Mã số thuế: 0302440913

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/11/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 1033/7 Hương Lộ 14 Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Trần Quân

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH TM Dịch Vụ Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu Liên Phương

Mã số thuế: 0302370896

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/08/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 18/C201 Huỳnh Văn Chính Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Vương Thụy Thanh Phương

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dịch Vụ Lao Động Quốc Tiến

Mã số thuế: 0302356179

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/07/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 239 Hương Lộ 14 Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Văn Thành

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Tân

Mã số thuế: 0302311474

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/06/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 690/1 Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Ngô Trọng Hiếu

Điện thoại: N/ACty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Minh Châu

Mã số thuế: 0302294606

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/05/2001 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: B-020 C/C Huỳnh Văn Chính Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Sự

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phúc Chi

Mã số thuế: 0302283107

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/05/2001 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 914 Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Trọng Nghĩa

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Việt Hoa

Mã số thuế: 0302266750

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/04/2001 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 1010 Luỹ Bán Bích Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hoàng Hữu Duệ

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Bắc Hạnh Việt

Mã số thuế: 0302200799

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/02/2001 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 317A Luỹ Bán Bích Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Thuỵ Mỹ Hạnh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Nam Định

Mã số thuế: 0301932077

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/03/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 1033B/1A Huỳnh Thiện Lộc Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Phương Nam

Mã số thuế: 0301907507

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/02/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 806 Hoàng Xuân Nhị Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Đình Nam

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Quan Pha

Mã số thuế: 0301502684

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/01/1999 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: 1123B Huỳnh Văn Chính Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hồng Mỹ Nữ

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Phú Trung

Mã số thuế: 0301479717

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/12/1998 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: 101E Hương Lộ 14 Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Nhà Máy Nhựa Tân Phú

Mã số thuế: 0300381966-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/12/1998 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: 323 Lũy Bán Bích Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH May Triệu Cảnh

Mã số thuế: 0301465979

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/1998 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: 213/58B Hoà Bình Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Chế Biến Và Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Tươi Sống

Mã số thuế: 0300656120

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/1998 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: 1004B Âu Cơ-P.19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Đặc Sản

Mã số thuế: 0300645432

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/1998 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: 213 Hoà Bình-P.19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Điện Tử Phú Thọ Hoà

Mã số thuế: 0300384597

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/1998 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: 1026B Hương Lộ 14-P.19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Kiểm tra Trung Tâm Điều Hành Du Lịch 82380498221702 0301456149-001

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Hoàng Hưng Long 93510309313331 0302611774

,

Kiểm tra Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Hào 89177234366223 0304053162

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Minh Văn 77126707712670 0304720169

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh 08381084780820838107309 0305423225

,

Kiểm tra Chi nhánh công ty TNHH Đại Hưng tại Bắc Ninh 0241829929 0500423067-001

,

Kiểm tra Cty TNHH TM - DV - XNK BTCO (Nộp hộ nhà thầu) 0753817955 1300456349

,

Kiểm tra Công Ty TNHH TM- DV Quang Khánh 0650871856 3700797530

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Giống Thủy Sản Huy Thắng 3401100127

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp TN T & X 07103887694 1800680860

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện Trí Quang Thịnh 0401508270

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Du Lịch Kết Nối Năm Châu 0511365544405113655444 0401583091

,

Kiểm tra BQL Quỹ Khám Chữa Bệnh Cho Người Nghèo Tỉnh Đồng Nai 0613942221 3602043158

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tiến Hùng Phát 061382776809464981 3603314629

,

Kiểm tra Khách sạn Thiên Lợi 851370 1400147351-016

,

Kiểm tra Công ty TNHH gốm sứ Đa Trường Thịnh 7562539 0101590556

,

Kiểm tra Công ty cổ phần HC Hà Tây 0103679538

,

Kiểm tra Công ty TNHH Đá Trắng Vina 0104229690

,

Kiểm tra Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vạn Đảo 0466836938 0105097750

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu An Huy 0915193198 0106479110

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại, Vận Tải Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Thịnh 0912992426 0106490474

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đào Tạo Và Phát Triển Giáo Dục Việt Nam 0982787840 0106921508

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Minh Vũ 0934593186 0107018352

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tecco Hb 09649112670989 5400464319

,

Kiểm tra DNTN Anh Tuấn 812138 4200435615

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Tân An 0253861928 4900547561

,

Kiểm tra Công ty chế biến lâm sản Lào Cai 020830015 5300101343

,

Kiểm tra Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần VRG- Long An-Xí Nghiệp Chế Biến Lâm Sản Bến Lức 871288 1100107661-006

,

Kiểm tra Chi Nhánh Dịch Vụ Hà Ninh 845142 0100805463-014

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đúc Tràng An 0912559339 0600739459

,

Kiểm tra Công Ty CP Xây Dựng 19-8 03889097170388609939 2900579880

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Quảng - Chu Lai 0510353644405103536444 4000940297

,

Kiểm tra Công ty tư vấn A & Z 033659858033659858 5700573213

,

Kiểm tra Huyện đoàn Sốp Cộp 3878098 5500380214

,

Kiểm tra Công ty Thương mại Thương binh Bỉm Sơn 2800789122

,

Kiểm tra Công ty TNHH thương mại và du lịch Văn Thắng 0373865026 2801158433

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tiến Việt 0946930126 2801881836

,

Kiểm tra Cty TNHH Một Thành Viên Trái Đào 0305919648

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiên Phúc 01699955414 0309166748

,

Kiểm tra Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ Đại Kim Bảo 0903696659 0304807211-001

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Phú An Khang 0866766868 0310478420

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Khương Ngọc 0312177235

,

Kiểm tra Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Giao Long 35063100 0311352237-001

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Libermart 0902002240 0312363898

,

Kiểm tra Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Vui An 37514206 0312432929

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hóa Chất Việt Nguyễn 0839485850 0312725668

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Dệt May Toàn Dũng 01689931527 0312950649

,

Kiểm tra Chi Nhánh 2 Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Green Dragon 0313051771-002

,

Kiểm tra Thầu chính thực hiện gói thầu "Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp và vận hành 06439214680168768830643921477 3502303099

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Nhà Hàng Giải Trí Kingdom 0313861310

,
Loading...