Kiểm tra công ty Phường 19 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 23 kết quả (0.0060 giây)


Cty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Phú Thọ

Mã số thuế: 0302634690

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/06/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 213/58/5C Khuông Việt Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lưu Văn Chung

Điện thoại: N/ADNTN Kinh Doanh Thủy Hải Sản Mỹ Liên

Mã số thuế: 0302534953

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/02/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 47-49 Khuông Việt Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sản Xuất Minh Quân

Mã số thuế: 0302461984

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/12/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 1002 Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lâm Minh Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quỳnh Mai

Mã số thuế: 0302440913

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/11/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 1033/7 Hương Lộ 14 Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Trần Quân

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH TM Dịch Vụ Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu Liên Phương

Mã số thuế: 0302370896

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/08/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 18/C201 Huỳnh Văn Chính Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Vương Thụy Thanh Phương

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dịch Vụ Lao Động Quốc Tiến

Mã số thuế: 0302356179

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/07/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 239 Hương Lộ 14 Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Văn Thành

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Tân

Mã số thuế: 0302311474

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/06/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 690/1 Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Ngô Trọng Hiếu

Điện thoại: N/ACty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Minh Châu

Mã số thuế: 0302294606

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/05/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: B-020 C/C Huỳnh Văn Chính Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Sự

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phúc Chi

Mã số thuế: 0302283107

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/05/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 914 Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Trọng Nghĩa

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Việt Hoa

Mã số thuế: 0302266750

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/04/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 1010 Luỹ Bán Bích Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hoàng Hữu Duệ

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Bắc Hạnh Việt

Mã số thuế: 0302200799

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/02/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 317A Luỹ Bán Bích Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Thuỵ Mỹ Hạnh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Nam Định

Mã số thuế: 0301932077

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/03/2000 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 1033B/1A Huỳnh Thiện Lộc Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Phương Nam

Mã số thuế: 0301907507

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/02/2000 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 806 Hoàng Xuân Nhị Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Đình Nam

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Quan Pha

Mã số thuế: 0301502684

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/01/1999 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 1123B Huỳnh Văn Chính Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hồng Mỹ Nữ

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Phú Trung

Mã số thuế: 0301479717

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/12/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 101E Hương Lộ 14 Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Nhà Máy Nhựa Tân Phú

Mã số thuế: 0300381966-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/12/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 323 Lũy Bán Bích Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH May Triệu Cảnh

Mã số thuế: 0301465979

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/1998 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: 213/58B Hoà Bình Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Chế Biến Và Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Tươi Sống

Mã số thuế: 0300656120

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/1998 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: 1004B Âu Cơ-P.19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Đặc Sản

Mã số thuế: 0300645432

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/1998 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: 213 Hoà Bình-P.19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Điện Tử Phú Thọ Hoà

Mã số thuế: 0300384597

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/1998 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: 1026B Hương Lộ 14-P.19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Kiểm tra Cty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Ngọc Lan 0302729423

,

Kiểm tra Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Vương Trần Nguyễn 0305445589

,

Kiểm tra Trung Tâm Viễn Thông Thành Phố Bến Tre 07538472220753810379 1300141564-002

,

Kiểm tra Ban Quản Lý Dự án Cải Thiện Môi Trường Nước Nam Bình Dương (Nộp hộ nhà thầu nước ngoài) 3701565042

,

Kiểm tra DNTN Xây Lắp An Bình 3872137 3400876830

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp TN Cảnh An 07802212047 2000483872

,

Kiểm tra Trường tiểu học Thái Văn Lung 3863230 2000849679-004

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thiên Thịnh 0974882588 6001537133

,

Kiểm tra Công ty TNHH thiết bị số Trần Phong 035136833450987 0700526694

,

Kiểm tra Công ty TNHH NOVITA 0101097911

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Dũng Thắng 9718434 0101161740

,

Kiểm tra Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ Trà Giang 0103679619

,

Kiểm tra Công ty TNHH thương mại và dịch vụ giải pháp kỹ thuật R & D 0103832578

,

Kiểm tra UBND phường Viên Sơn 0103987116

,

Kiểm tra Công ty TNHH Thảo My 0104099064

,

Kiểm tra Phòng khám đa khoa giao thông vận tải Gia Lâm 0104138387

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hưng Trung 0989332389 0104639471

,

Kiểm tra Công ty TNHH một thành viên tư vấn và chuyển giao công nghệ ISC 0104652923

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Bê Tông Xây Dựng Và Thương Mại Quang Minh 04383895260438389527 0106720449

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Vn-Japan Camera 0107468697

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Anh Tuấn 0107507378

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Chính Xác Hth 0801180040

,

Kiểm tra Doanh nghiệp tư nhân Hà Phương 857803 0200658445

,

Kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại và sửa chữa Minh Phát 0200782410

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Đại Hoàng Phương 0201272797

,

Kiểm tra Chi nhánh công ty TNHH IHI INFRASTRUCTURE ASIA 3527186 0201295314

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Thương Mại Song Anh 03162588886259999 0201301536

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhất Thịnh 0543865707 3301148291

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Hải Vân Anh 0583854337 4201075210

,

Kiểm tra Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Môi Trường An Phú Thịnh 0905158387 0401475353-004

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Sắt Thép Khánh Sơn 0989799337 4201672827

,

Kiểm tra Công ty TNHH MTV DV Vận chuyển, Cấp Cứu người bệnh 115 115 4900453391

,

Kiểm tra ủy ban nhân dân Phường 6 1100375893

,

Kiểm tra UBND Xã Yên Chính 0600144596

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Th Long Thành 03503507083 0600961943

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp TN Phú Quang 038284123 2900133990

,

Kiểm tra Trường Tiểu học Chính Công 2600482006

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hùng Vương 0210382937301685 2600690172

,

Kiểm tra Công ty TNHH một thành viên xây dựng Toàn Oanh 0972189039 2500407929

,

Kiểm tra Trường Mầm Non An Phú 0307059557

,

Kiểm tra Cty TNHH Xay Dựng Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch Vụ Kiến Vàng 0309114450

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Truyền Thông Đất Việt 0309267231

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Mai Lan Anh 09089459350837175235 0309344944

,

Kiểm tra Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Kiều Linh 0309476806

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Tâm Như 0822432016 0309758991

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Thiên Hưng 0310806110

,

Kiểm tra Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Nhi 0305364869-001

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Kỹ Thuật D Và C 0949802045 0312339870

,

Kiểm tra Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ ẩm Thực Thanh Thảo - Quán ăn Tài Lộc Phát 0866766925 0312356315-001

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Nhất Thủy Phong 0313522420

,
Loading...