Kiểm tra công ty Phường 07 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 153 kết quả (0.0054 giây)


Chi Nhánh Cty TNHH MTV An Phát Long

Mã số thuế: 0310086712-003

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/11/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 50B Ba Gia Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lợi

Điện thoại: N/AChi Nhánh Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thăng Hiền

Mã số thuế: 0308354844-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/09/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 56C Vân Côi Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hà Thiên Thuận

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Một á

Mã số thuế: 0310216270

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/07/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 1A Lý Thường Kiệt Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Văn Mẫn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Thiết Bị Việt Phát

Mã số thuế: 0310213382

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/07/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 47 Bành Văn Trân Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tự

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Du Lịch Đông Dương

Mã số thuế: 0310211963

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/07/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 5 Đặng Lộ Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hồ Sĩ Vũ

Điện thoại: N/A


Toà án Nhân Dân Quận Tân Bình

Mã số thuế: 0309451488

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/09/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 09 Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hải

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Thiên Thanh

Mã số thuế: 0309381470

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/09/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 189/57 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Vũ Đức Thắng

Điện thoại: N/ACty TNHH Điện ảnh Phụng Hoàng Sơn

Mã số thuế: 0309360625

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 44A Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Thị Lệ Thu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại In ấn Duyên Tín

Mã số thuế: 0309336541

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 949 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Hồng Hiền

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Xây Dựng Quận Tân Bình

Mã số thuế: 0309337697

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 04 Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Truyền Thông Giải Trí Đăng Dương

Mã số thuế: 0309302373

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 20A Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Thủy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Viễn Thông Vương Quốc

Mã số thuế: 0309278628

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 43 Mai Khôi Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Ngô Hoàng Giáng Tiên

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Phạm Quang

Mã số thuế: 0309177034

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/07/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 1D Ba Gia Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Quang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Truyền Thông Nguyễn Phan

Mã số thuế: 0309144021

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/07/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 1009A Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Kim Cương Xanh

Mã số thuế: 0308996464

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/06/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 947/46/2 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thúy Nga

Điện thoại: N/A


Trường Trung Học Cơ Sở Tân Bình

Mã số thuế: 0308640002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/05/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 873 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Chí

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Trần Gia Phát

Mã số thuế: 0308612904

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/05/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 36/2 Chử Đồng Tử Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Bảo Long

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Vy

Mã số thuế: 0306705825

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/02/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 981 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lựu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên Tín

Mã số thuế: 0306671735

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/01/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 987 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Minh

Mã số thuế: 0306032922

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/10/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 1073/36 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Bùi Minh Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


Kiểm tra Cty TNHH Thương Mại Bình Minh 8231209 0302233466

,

Kiểm tra Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hưng Phú Bình 9851382 0303319483

,

Kiểm tra Cty TNHH Một Thành Viên May Và Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Nguyên Tuấn Anh 77195902621615 0305051915

,

Kiểm tra Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đại Tấn Phát 0305245981

,

Kiểm tra Cty TNHH Hoa Nguyên 0305250759

,

Kiểm tra Chi Nhánh Viện Dầu Khí Việt Nam - Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển An Toàn Và Môi Trường Dầu Khí 35566075 0100150295-005

,

Kiểm tra Trường Mầm Non Hoa Sen 076875539 1600960370

,

Kiểm tra Trường THCS Hưng Phú 07813869267 1900417648

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Tâm Lan 0962839919 2300852697

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Đạt Thành Đạt 0650651578909686 3702225017

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp TN Tài Lộc 3979 0917277776 1801258891

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Và Quảng Cáo Bách Hợp 0511886073 0400451286

,

Kiểm tra Doanh nghiệp tư nhân Phú Quốc 3871015 0400590931

,

Kiểm tra Phòng Văn hoá và Thông tin quận Ngũ Hành Sơn 3847310 0401299595

,

Kiểm tra Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Vina 78411897841189 0101613852

,

Kiểm tra Công ty cổ phần thương mại và xây dựng quốc tế Long Giang 0101641948

,

Kiểm tra DNTN Đại Thắng 8327816 0101879235

,

Kiểm tra Công ty cổ phần thiết kế, đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Long Việt 0103591442

,

Kiểm tra Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Long Hiếu 0104505534

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Hassyu Việt Nam 0437675394 0105646048

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hàng Không âu Lạc 0106039832

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Tư Vấn Cho Thuê Việt Nam 0973041241 0106436205

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Và Xây Dựng Việt Mỹ 0912358338 0106508121

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Nicco 0904556862 0106631541

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Dvd Thành Đạt 0983491680 0106854604

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Y - Dược Hưng Thành 0107008474

,

Kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Quang Hà 0200678554

,

Kiểm tra Công ty TNHH một thành viên Đạt Thành 0603912705 6100517868

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thao ý 01668883253 5801212502

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Kim Khí Long An 0723779864 1100847715

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Hương Vị Việt LA 1101564808

,

Kiểm tra Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ BROS 038581888 0102149023

,

Kiểm tra Công ty TNHH Toàn Mỹ 02103953698 2600673667

,

Kiểm tra Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh Niên Phú Thọ 02103736123 2600700896

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Trí Phát 0913069959 3100593849

,

Kiểm tra Xí Nghiệp Xây Dựng Phú Cường 055816918 4300219618

,

Kiểm tra Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hoàng Phát Hgs 0965965868 3200614958

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Đào Khánh Ninh 0912317718 1000910113

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Mỹ Hòa 09190836880988 1001092414

,

Kiểm tra Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Hoằng Tiến 01652900012 2801607745

,

Kiểm tra Công ty TNHH Thương mại Phúc Minh Trang 870270 2500212895

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Mc 0912143274 2500549673

,

Kiểm tra Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Nội Thất Xinh Xinh 0306110190

,

Kiểm tra Cty TNHH Thiết Kế Hoa Mai 0308489383

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Masker Media 0933850085 0311455338

,

Kiểm tra Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Truyền Thông Hoàng Thần Tài 0311670247-001

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Xây Dựng An Giang 0312903416

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu An Hòa 0313076783

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Manuchar Sp (NTNN) 5404637054046369 0313473597

,
Loading...