Kiểm tra công ty Phường 07 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 153 kết quả (0.0312 giây)


Chi Nhánh Cty TNHH MTV An Phát Long

Mã số thuế: 0310086712-003

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/11/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 50B Ba Gia Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lợi

Điện thoại: N/AChi Nhánh Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thăng Hiền

Mã số thuế: 0308354844-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/09/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 56C Vân Côi Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hà Thiên Thuận

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Một á

Mã số thuế: 0310216270

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/07/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 1A Lý Thường Kiệt Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Văn Mẫn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Thiết Bị Việt Phát

Mã số thuế: 0310213382

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/07/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 47 Bành Văn Trân Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tự

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Du Lịch Đông Dương

Mã số thuế: 0310211963

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/07/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 5 Đặng Lộ Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hồ Sĩ Vũ

Điện thoại: N/A


Toà án Nhân Dân Quận Tân Bình

Mã số thuế: 0309451488

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/09/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 09 Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hải

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Thiên Thanh

Mã số thuế: 0309381470

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/09/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 189/57 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Vũ Đức Thắng

Điện thoại: N/ACty TNHH Điện ảnh Phụng Hoàng Sơn

Mã số thuế: 0309360625

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 44A Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Thị Lệ Thu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại In ấn Duyên Tín

Mã số thuế: 0309336541

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 949 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Hồng Hiền

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Xây Dựng Quận Tân Bình

Mã số thuế: 0309337697

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 04 Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Truyền Thông Giải Trí Đăng Dương

Mã số thuế: 0309302373

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 20A Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Thủy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Viễn Thông Vương Quốc

Mã số thuế: 0309278628

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 43 Mai Khôi Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Ngô Hoàng Giáng Tiên

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Phạm Quang

Mã số thuế: 0309177034

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/07/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 1D Ba Gia Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Quang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Truyền Thông Nguyễn Phan

Mã số thuế: 0309144021

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/07/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 1009A Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Kim Cương Xanh

Mã số thuế: 0308996464

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/06/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 947/46/2 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thúy Nga

Điện thoại: N/A


Trường Trung Học Cơ Sở Tân Bình

Mã số thuế: 0308640002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/05/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 873 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Chí

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Trần Gia Phát

Mã số thuế: 0308612904

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/05/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 36/2 Chử Đồng Tử Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Bảo Long

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Vy

Mã số thuế: 0306705825

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/02/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 981 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lựu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên Tín

Mã số thuế: 0306671735

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/01/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 987 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Minh

Mã số thuế: 0306032922

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/10/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 1073/36 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Bùi Minh Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


Kiểm tra Cty TNHH Long Triều Hải 0305374962

,

Kiểm tra Công ty TNHH Việt Hà 0240874240 2400193448

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Đa Long 0904656169 2300680751

,

Kiểm tra Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Bắc Ninh 0962600087 3700381324-139

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Arai Việt Nam 0650380041106503800410 3702195570

,

Kiểm tra Lê Văn Phúc 4100268939-071

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Sa GRANITE 0938911034 4100740710

,

Kiểm tra Công ty TNHH xây lắp - thương mại và khoáng sản 3854516 4800144745

,

Kiểm tra Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Long á 0511625415705116254157 0400559265-001

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Mixu 0978668778 0401626122

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Kim Ngọc Trang 05003634455 6001385709

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Kim Quy Vi 0673625118 1401989583

,

Kiểm tra Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quang Lê Gia Lai 016441142399 5901017992

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Sông Hồng 04356662240435666224 0102205895

,

Kiểm tra Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Minh Anh 0437856387 0104260683

,

Kiểm tra Công ty cổ phần phát triển công trình ngầm Việt Nam 0104895186

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Dịch Vụ Nam Anh 0105446722

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thành An Hà Nội 0983633092 0105897203

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần âm Nhạc Việt Guitar 0917636789 0106147161

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Dragon 0437523740 0106549939

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Thảo Hạnh 0943614234 0106730768

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Đào Tạo Himalaya 0107445234

,

Kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại mới 760999 0200432575

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Phong Hành 01664326154 1701912905

,

Kiểm tra Chi nhánh 1 Công ty TNHH May túi xách Minh Tiến 0302009577-002

,

Kiểm tra Trường trung học cơ sở xã Quốc Việt 887328 4900265327

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đà Lạt 24/7 06335495490633580581 5801200257

,

Kiểm tra Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Vận tải Bảo Trân tại Long An 082944378 0303631501-001

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Hòa Đồng Tiến Window 0918885672 1101811045

,

Kiểm tra Công ty TNHH một thành viên Sa Châu 849959 0600679048

,

Kiểm tra Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp Trường Thi 03886999960388699996 2901517679

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Thần Việt 2901824260

,

Kiểm tra Công Ty TNHH 3s Phương Nam 0553717377097910553717377 4300761683

,

Kiểm tra Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Đàn 880578 3200022380

,

Kiểm tra Lê Thanh Châu 1200357305-108

,

Kiểm tra Phòng Tài Chính 027835580 5000229529

,

Kiểm tra Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học 070823717 1500235918-001

,

Kiểm tra Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng An Mỹ 0305989860

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hồng Anh 0854495715 0308309513

,

Kiểm tra Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Huy Hùng 0309432051

,

Kiểm tra Cty TNHH MTV Mỹ Phẩm Đẹp Nghi Dung 0309739364

,

Kiểm tra Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại Trung 08372611570837261158 0311024589

,

Kiểm tra Công Ty TNHH 3hocCom 0311836044

,

Kiểm tra Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TMG (NTNN) 0312099869

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Pccc Hoàng Anh 0312286322

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Hoàng Thảo My 0908282827 0312442162

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tuấn Kiệt Phát 0906556846 0312759995

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Kỹ Thuật In Phương Anh 0862640400 0312774217

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Trans Pacific Solutions 0908554000 0313565417

,

Kiểm tra Công Ty TNHH Cung ứng Dịch Vụ Và Thương Mại Gia Khánh 0313827616

,
Loading...